โรงเรียนวัดเขาตะพั้น

เว็บไซด์โรงเรียนวัดเขาตะพั้น

  ค้นหา

<<กลับ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] . . . .[ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] ไป>>

เลขหนังสือ

 ชื่อหนังสือ
ชื่อผู้แต่ง
สถานะ
วันที่คืน
แหล่งค้นหา 
1
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
อยู่
 หมวด หนังสือเยาวชน
2
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
อยู่
 หมวด หนังสือเยาวชน
3
John Flower
อยู่
 หมวด 400
4
Jeffrey Esakov
อยู่
 หมวด NA
5
Kiat Chuaykarn
อยู่
 หมวด 400
6
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
อยู่
 หมวด หนังสือเยาวชน
7
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
อยู่
 หมวด หนังสือเยาวชน
8
Richard Graham
อยู่
 หมวด หนังสือเยาวชน
9
อยู่
 หมวด หนังสือเยาวชน
10
ภคินี วงศาโรจน์ Solstad
อยู่
 หมวด หนังสือเยาวชน
11
อยู่
 หมวด หนังสือเยาวชน
12
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
อยู่
 หมวด 400
13
นางสำอาง หิรัญบูรณะ
อยู่
 หมวด แบบเรียน
14
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
อยู่
 หมวด 400
15
อยู่
 หมวด NA
16
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
อยู่
 หมวด 400
17
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
อยู่
 หมวด 400
18
อยู่
 หมวด หนังสือเยาวชน
19
อยู่
 หมวด หนังสือเยาวชน
20
Dr.Somchit Iaumsupanimit
อยู่
 หมวด เรื่องสั้น
21
สาลี่ ศิลปสธรรม
อยู่
 หมวด หนังสือเยาวชน
22
สอ เสถบุตร
อยู่
 หมวด 400
23
สอ เสถบุตร
ถูกยืม
01/12/2009
 หมวด 400
24
ศ.ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
อยู่
 หมวด 400
25
ศ.ดร.กมล เภาพิจิตร
อยู่
 หมวด 400
26
ศ.ดร.กมล เภาพิจิตร
ถูกยืม
01/12/2009
 หมวด 400
27
อยู่
 หมวด หนังสือเยาวชน
28
ผศ.ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา
อยู่
 หมวด 400
29
อยู่
 หมวด หนังสือเยาวชน
30
John Escott
อยู่
 หมวด 400
31
Charles Dickens
อยู่
 หมวด 400
32
Cherry Glichrist
อยู่
 หมวด NA
33
อยู่
 หมวด หนังสือเยาวชน
34
อยู่
 หมวด หนังสือเยาวชน
35
อยู่
 หมวด หนังสือเยาวชน
36
อยู่
 หมวด หนังสือเยาวชน
37
อยู่
 หมวด หนังสือเยาวชน
38
ผศ.วิภาดา อังศุมาลิน
อยู่
 หมวด 400
39
ดร.หลุยส์ อัมสุทธิ
อยู่
 หมวด 800
40
น.ส.กัญนิกา พรมหมณ์พิทักษ์
อยู่
 หมวด NA
41
Caroline Linse
อยู่
 หมวด 400
42
William F.Smith
อยู่
 หมวด แบบเรียน
43
Douglas V.Hall
อยู่
 หมวด NA
44
บุณฑริกา ชัยสุรินทร์
อยู่
 หมวด หนังสือเยาวชน
45
นายแพทย์สุทธิพันธ์ ตรรกไพจิตร
อยู่
 หมวด หนังสือเยาวชน
46
อยู่
 หมวด หนังสือเยาวชน
47
Achin Maryprasith
อยู่
 หมวด แบบเรียน
48
อยู่
 หมวด หนังสือเยาวชน
49
อยู่
 หมวด 000
50
อยู่
 หมวด 000
51
อยู่
 หมวด 000
52
อยู่
 หมวด 000
53
อยู่
 หมวด 000
54
อยู่
 หมวด 000
55
อยู่
 หมวด 000
56
อยู่
 หมวด 000
57
อยู่
 หมวด 000
58
อยู่
 หมวด 000
59
อยู่
 หมวด 000
60
อยู่
 หมวด 000

<<กลับ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] . . . .[ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] ไป>>